Programa municipal per a la integració educativa

Resumen Noticia

Aborda la situació d'un sector de l'alumnat en Educació Secundària Obligatòria que presenta dificultats d'adaptació socioeducativa en el municipi de Mislata. Este programa està financiat per l'Ajuntament de Mislata.

Fecha Noticia
Body

Són múltiples els reptes i problemàtiques als quals s’enfronta l’actual Sistema Educatiu en els seus diferents nivells. El Programa municipal per a la integració educativa aborda la situació d’un sector de l’alumnat en Educació Secundària Obligatòria que presenta dificultats d’adaptació socioeducativa en el municipi de Mislata. En cas de no existir cap intervenció, les conductes absentistes o disruptives que caracteritzen a aquest segment de població, poden arribar a ser crònic, conduint a aquests adolescents a situacions d’exclusió social.

Partint de la problemàtica detectada des de les àrees municipals d’Educació i Joventut, plantegem un projecte d’actuació en els tres Instituts Públics d’ESO que done resposta a aquestes necessitats, segons els criteris marcats des dels programes de joventut i d'educació de l'Ajuntament de Mislata.

Aquest projecte es crea per a desenvolupar-se dins dels mateixos centres escolars amb la finalitat d’oferir una atenció directa i propera als destinataris i destinatàries del programa, possibilitar una detecció primerenca dels casos i exercir una tasca preventiva al mateix temps. 

El Programa municipal per a la integració educativa es desenvolupa per Culturama amb el finançament de l'Ajuntament de Mislata, sense interrupció, des de l’any 2001 i s’ha convertit en una eina imprescindible amb la qual compten els centres educatius de Mislata com a recurs d’atenció a la diversitat. La continuïtat en el temps ha sigut possible perquè el programa ha anat configurant-se i adaptant-se als canvis i la realitat de la població de Secundària.

La situació soci-econòmica actual, entre altres conseqüències, ha fet canviar les prioritats de les famílies quant a l’atenció de les necessitats bàsiques de les seues filles i fills. La falta de recursos materials i ajudes socials influeix que les famílies consideren secundari l’ensenyament reglat en la promoció social dels menors. Aquesta visió és transmesa a fills i a filles. A més s’imposa una percepció d’incapacitat per a accedir a eixides laborals, on el fet de tenir estudis no assegura un treball. Per tot allò i moltes altres qüestions, este programa resulta necessari i així ho entén l'Ajuntament de Mislata mantenint l'aposta per ell.

Imagen Noticia